Begeleiding bij Borstvoeding

Het studieboek Begeleiding bij Borstvoeding beoogt bevordering van de deskundigheid in de gezondheidszorg. In de vijf hoofdstukken met in totaal 30 paragrafen komt een uitgebreid scala aan onderwerpen op een heel toegankelijke manier aan bod. Het boek behandelt de noodzakelijke basiskennis en motivatie, de rol van de zorgverlener, de eerste dagen, de preventie en oplossing van problemen, tal van bijzondere situaties en zet tenslotte borstvoeding in een breder perspectief.
Begeleiding bij Borstvoeding is een praktisch boek waarin je snel wat opzoekt; het heeft  duidelijke illustraties, een trefwoordenregister en een uitgebreide bronvermelding voor wie meer wil weten. Het is daardoor niet alleen een studieboek, maar ook geschikt als naslagwerk voor de dagelijkse praktijk.
Bij dit boek is een docentenhandleiding met cd-rom beschikbaar. Daarop staan oefeningen, toetsen en afbeeldingen en een powerpointpresentatie bij elk hoofdstuk.